Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Benefit dla osób Zatrudnionych

Kancelaria ma przyjemność poinformować Państwa o nowej formule Benefitu Pakietu Ochrony Prawnej, który obok pakietu medycznego czy sportowego stanowi atrakcyjną propozycję dla osób Zatrudnionych.

W ramach Benefitu udzielamy porad prawnych w zakresie:

 • prawa cywilnego (rzeczowego, spadkowego),
 • prawa karnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa administracyjnego,
 • postępowania egzekucyjnego.

Zatrudnieni uzyskują profesjonalne porady w drodze elektronicznej w zakresie m.in.:

 • reklamacji usług turystycznych,
 • reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji,
 • sposobu dziedziczenia,
 • podziału spadku,
 • podziału współwłasności,
 • podziału majątku wspólnego,
 • alimentów,
 • rozwodów i separacji,
 • kontaktów z dziećmi,
 • skarg na czynności komornika,
 • powództw przeciwegzekucyjnych,
 • oszacowania kosztów postępowania sądowego itp.

Kancelaria nie pobiera opłat aktywacyjnych ani rejestracyjnych. Pracodawcy mają możliwość sfinansowania lub dofinansowania wybranego przez Zatrudnionych pakietu świadczonej usługi.

Świadczymy usługi w ramach kilku rodzajów pakietów ochrony prawnej.

Z pakietów wyłączone są porady prawne z zakresu prawa pracy, w tym reprezentacja przed Sądami w sprawach pomiędzy pracodawcą a Zatrudnionym objętym pakietem (z uwagi na konflikt interesów) oraz prawa podatkowego.

Korzyści wynikające z naszych usług:

 • Bezpłatny dostęp do wzorów dokumentów,
 • Sporządzanie dodatkowych pism procesowych, dokumentów i projektów umów na dodatkowe zlecenie przez Zatrudnionych (już od 50 zł netto) z upustem do 50% ceny,
 • Możliwość reprezentacji Zatrudnionego przed Sądem w Polsce wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów,
 • Profesjonalne porady prawne udzielane przez wykwalifikowany zespół, w skład którego wchodzą radcowie prawni i aplikanci radcowscy oraz adwokaci i aplikanci adwokaccy posiadający polisę w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC podstawowego i dodatkowego,
 • Zmniejszenie absencji Zatrudnionego w związku z przedłużającymi się sprawami prawnymi,
 • Zwiększenie prestiżu pracy,
 • Lepsza motywacja Zatrudnionych,
 • Oszczędność czasu na poszukiwanie prawnika,
 • Gwarancja bezpłatności porad prawnych w ramach pakietu,
 • Wzrost komfortu bezpieczeństwa osób Zatrudnionych,
 • Zmniejszenie rotacji osób Zatrudnionych,
 • Dodatkowy element wynagrodzenia,
 • Konkurencyjność na rynku pracy.

Jak to działa:

 • Przed przystąpieniem do pakietu ochrony prawnej Zatrudniony wyraża zgodę w stosownym oświadczeniu,
 • Pracodawca podpisuje umowę z Kancelarią,
 • Uruchomienie usługi następuje z pierwszym dniem nowego miesiąca po podpisaniu umowy z Kancelarią,
 • Zatrudnieni otrzymują porady prawne drogą elektroniczną,
 • Każdy Zatrudniony może skorzystać z dodatkowej usługi związanej z przygotowaniem projektów dokumentów, pism procesowych i umów,
 • Każdy Zatrudniony może skorzystać z możliwości reprezentacji przed sądem w Polsce wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów oraz koniecznych wydatków,
 • Każdy Zatrudniony ma możliwość zmiany pakietu ochrony prawnej,
 • Każdy Zatrudniony ma możliwość rezygnacji z pakietu ochrony prawnej poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.