Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Cennik

Cennik przykładowych usług prawnych

 
 • sporządzenie pisemnej opinii prawnej
  od 1000 zł
 • sporządzenie projektu umowy;
  sporządzenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
  sporządzenie wniosku o zniesienie współwłasności;
  sporządzenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu;
  sporządzenie projektu odwołania/skargi na decyzję;
  sporządzenie projektu pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty;
  sporządzenie wniosku o dział spadku;
  od 500 zł
 • sporządzenie projektu apelacji, zażalenia
  od 1200 zł
 • sporządzenie reklamacji usługi turystycznej;
  sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku;
  sporządzenie oświadczenia o odwołaniu darowizny;
  sporządzenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej;
  sporządzenie wezwania do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia
  od 200 zł