Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Dokumenty do pobrania

Odpowiedź na wezwanie sądu
Odwołanie pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
Wniosek o rozłożenie grzywny na raty
Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
Wniosek o sprostowanie oczywistej omylki w wyroku lub postanowieniu
Wniosek o umieszczenie osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym
Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Wniosek o wydanie orzeczenia z klauzulą wykonalności