Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Maja Sierosławska-Piszczek

Celem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym wraz z reprezentacją Klienta przed Sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami egzekucyjnymi i innymi organami Państwa w tym także w sprawach przed e-Sądem. W trosce o zaufanie Klientów:

 • Kancelaria gwarantuje jasne zasady rozliczeń:
  Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej rozliczane jest w sposób najbardziej dogodny dla Klienta. Kancelaria dopuszcza następujące formy rozliczeń:
  • według stawki godzinowej – wynagrodzenie za wykonane usługi odpowiada rzeczywistemu nakładowi pracy Kancelarii w danym miesiącu według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy
  • według stawki ryczałtowej z limitem godzin – wynagrodzenie ustalane jest w formie ryczałtu obejmującego miesiąc kalendarzowy według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy z określonym limitem godzinowym pracy
  • według stawki ryczałtowej bez limitu godzin – wynagrodzenie ustalone jest według sztywnego ryczałtu obejmującego miesiąc kalendarzowy
  • system kwotowy polega na zapłacie wynagrodzenia w wysokości z góry określonej za Pomoc Prawną objętą Przedmiotem Umowy
  • w majątkowych sprawach dotyczących Pomocy Prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub przed organami państwowymi przewiduje wynagrodzenie uzależnione od wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania sprawy i ilości posiedzeń
 • Kancelaria może także świadczyć pomoc prawną w innych indywidualnie powierzonych jej sprawach. Cena porady prawnej uzależniona jest od:
  • zakresu świadczonej pomocy prawnej
  • stopnia skomplikowania sprawy
  • przewidywanego nakładu pracy
  • wykonywanych czynności
  • czasu poświęconemu obsłudze prawnej

  i ustalana jest w drodze indywidualnej rozmowy z klientem.

 • Kancelaria oferuje usługi w oparciu o jasno wytyczone zasady
 • Kancelarię cechuje profesjonalizm, sumienność i wytrwałość
 • Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych w tym obsługę prawną przedsiębiorstw