Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Prawo administracyjne

Planujesz inwestycję / czy Twoje przedsięwzięcie wymaga pozwolenia na budowę / jakie obowiązki ma deweloper / aktualizacja opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste / przetargi na zbycie nieruchomości?

Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych w tym zakresie oraz:

  • sporządza projekty pism, zażaleń, odwołań od decyzji – w zakresie prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami;
  • reprezentuje przed organami władzy administracyjnej oraz sądami administracyjnymi w sprawach m.in:
    • wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości
    • pozwolenia na budowę
    • warunków zabudowy
    • aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie itp.