Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Prawo cywilne

Uległeś wypadkowi / żądasz odszkodowania / chcesz odstąpić od umowy / chcesz udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia swoich spraw / masz uciążliwego sąsiada / chcesz sporządzić umowę / chcesz odwołać darowiznę / chcesz wiedzieć jakie masz prawa i obowiązki?

Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych w tym zakresie oraz:

 • sporządza wszelkiego rodzaju pisma (wezwania), wnioski, pozwy, zażalenia, apelacje
 • sporządza projekty umów
 • opiniuje umowy
 • reprezentuje w postępowaniach przed Sądami, organami administracyjnymi i innymi organami Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w takich sprawach jak m.in:
  • ustanowienie służebności drogowej
  • ustanowienie służebności przesyłu
  • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę, np. z tytułu wypadku samochodowego
  • dochodzenie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży mieszkania, jeżeli druga strona nie wykonuje umowy przedwstępnej
  • odwołanie darowizny
  • dochodzenie należności np. z tytułu umowy kupna-sprzedaży
  • dochodzenie praw z tytułu wad fizycznych i prawnych zakupionego towaru