Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Prawo pracy

Masz wątpliwości czy umowa zlecenie z Twoim pracodawcą nie jest typową umową o pracę / czujesz się mobbingowany / czujesz się dyskryminowany / pracodawca nie płaci Tobie pensji w pełnej wysokości / terminowo / nie otrzymałeś odprawy / bezprawnie wypowiedziano Tobie umowę o pracę / pracodawca łamie Twoje prawa?

Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych w tym zakresie oraz:

 • prowadzi negocjacje z pracodawcą w interesie pracownika
 • reprezentuje pracownika przed sądem w sprawie przeciwko pracodawcy w sprawach m.in. o:
  • przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie z tytułu mobbingu, dyskryminacji, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązanie umów o pracę w tym trybie
  • dochodzenie wynagrodzenia i jego składników
  • ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
  • dochodzenie odszkodowania od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych