Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Nie jesteś zadowolony z decyzji ZUS / chcesz złożyć odwołanie / wysokość wypłaconego odszkodowania nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca / ZUS błędnie odmówił Tobie prawa do świadczenia?

Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych w tym zakresie oraz świadczy usługi:

  • zastępstwa procesowego przed ZUS, sądami powszechnymi
  • przygotowywania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych między innymi w sprawach dotyczących podleganiu ubezpieczeniu, wysokości emerytur, zwrotu pobranych świadczeń, wymiaru składek, wysokości odszkodowań, z tytułu wypadków przy pracy, zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych i innych
  • ustalenia prawa do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych