Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Prawo pracy

Masz wątpliwości jak sporządzić umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę o zakazie konkurencji, umowę o zachowaniu poufności, kontrakty menedżerskie, porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy, umowę o współodpowiedzialności materialnej pracowników / kiedy pracownik i do jakiej wysokości ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie warunków pracy / kiedy możesz potrącić należności z wynagrodzenia pracownika?

Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych w tym zakresie oraz:

  • reprezentuje pracodawcę przed sądem w sprawie przeciwko pracownikowi
  • przygotowuje i opiniuje projekty umów o pracę oraz innych umów dotyczących zatrudnienia (np. umów o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, kontraktów menedżerskich, porozumień w sprawie rozwiązania stosunku pracy, itp.)
  • sporządza opinie prawne w innej sprawie z zakresu prawa pracy