Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Czy przysługują Tobie alimenty / czy możesz żądać podwyższenia alimentów dla Twojego dziecka / kto może żądać zaprzeczenia ojcostwa / jak wygląda procedura ustalenia ojcostwa / kto jest zobowiązany do alimentów / jakie roszczenia przysługują matce dziecka pozamałżeńskiego?

Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych w tym zakresie oraz:

 • sporządza pisma procesowe
 • prowadzi negocjacje
 • reprezentuje strony w postępowaniu przed sądami w sprawach o:
  • rozwód bez orzekania o winie
  • separację na zgodny wniosek małżonków
  • rozwód/separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
  • rozwód/separacja z ustaleniem kontaktów z dzieckiem
  • rozwód/separacja z orzekaniem o winie
  • dochodzenie przed sądem alimentów na rzecz dziecka/małżonka
  • podwyższanie/obniżanie alimentów
  • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów
  • ustalenie macierzyństwa
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • przyznanie władzy rodzicielskiej
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • unieważnienie małżeństwa
  • podział majątku dorobkowego
  • uregulowanie kontaktów z dziećmi
  • ubezwłasnowolnienie i inne