Benefit dla osób Zatrudnionych.

Pakiet Ochrony Prawnej dla pracowników

Prawo spółek & prawo gospodarcze.

Chcesz założyć spółkę?

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kiedy możesz żądać podwyższenia alimentów?

Profesjonalna reprezentacja

przed sądami & organami administracyjnymi

Sporządzanie pism procesowych

i opinii prawnych.

Prawo cywilne

Masz problem z dłużnikiem / kontrahent nie dotrzymuje warunków umowy / chcesz zakończyć współpracę / chcesz negocjować warunki kontraktu / chcesz podpisać umowę?

Kancelaria Radcy Prawnego udziela porad prawnych w tym zakresie oraz:

 • sporządza wszelkiego rodzaju pisma typu:
  wezwania, wnioski, pozwy, zażalenia, apelacje oraz inne pisma procesowe
 • sporządza projekty umów
 • opiniuje umowy
 • reprezentuje w postępowaniach przed Sądami, organami administracyjnymi i innymi organami Państwa w sprawach m.in.:
  • o zapłatę
  • o ustalenie istnienia stosunku prawnego
  • o naprawienie szkody
  • o dochodzenie należności z tytułu kar umownych, wad fizycznych, prawnych i in.
  • o udzielenie zabezpieczenia